CENA POBYTU

Aktuální ceník fakultativních služeb je k dispozici u sociální pracovnice zařízení.


Strava a ubytování v domově pro seniory SENMED jsou hrazeny ze starobního důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku maximálně 455,- Kč na den z toho:

Ubytování 250,- Kč/den

Stravování 205,- Kč/den

Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku - příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880 ,- Kč až 19.200,- Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze zákona přímo Domov pro seniory SENMED.

Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.