Naše služby


Pobytové služby


 • Ubytování na základě smlouvy uzavírané s klientem na dobu neurčitou
 • Celodenní stravování
 • Zdravotní a ošetřovatelská péče
 • Rehabilitace
 • Základní sociální poradenství - pomoc a rada při řešení složitých situací, zmírnění negativních jevů provázejících stáří
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Praní ložního prádla a zajišťování úklidu v celém prostoru zařízení
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Služby pedikérky a kadeřnice
 • Sociálně terapeutické, aktivizační a motivační činnosti v rámci zájmové, kulturní a společenské nabídky organizované pracovníky Domova pro seniory SENMED

V rámci aktivizačních činností poskytujeme

 

 • Široké spektrum rehabilitačních činností
 • Společné povídání si o zážitcích z minulosti a diskuze na různá témata
 • Předčítání denního tisku, zajímavostí, životopisů, beletrie a možnost využívání vlastní knihovny Domova pro seniory SENMED
 • Procházky v okolí našeho Domova pro seniory SENMED
 • Společné oslavy narozenin a svátků včetně pohoštění
 • Účast na různých společenských akcích –  večery s živou hudbou, recitační pásma, přednášky atd.

Odlehčovací služba

 

Odlehčovací pobytová služba slouží seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu. Po dobu pobytu v našem zařízení se tak umožní nezbytný odpočinek pečujícím osobám a klientům zajistí kvalitní uspokojení jejich každodenních potřeb. Hlavním smyslem odlehčovací služby je odlehčit na dočasnou dobu pečující osobě.

Pečovatelská služba

 

Posláním Pečovatelské služby Je terénní formou poskytovat služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob, tj. v přirozeném prostředí klientů na území města Meziboří.