JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM?


Profil potencionálního klienta


Do Domova pro seniory SENMED jsou především přijímáni občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou.

Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod. jsou v našem Domově samozřejmě akceptována podobně jako v jiných zařízeních pro seniory.

V Domově pro seniory SENMED  jsme však také připraveni se postarat i o seniory s následujícími onemocněními: stařecká demence, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po amputacích končetin.

Jak se stát naším klientem?


Po oslovení našeho Domova pro seniory SEMNED se s Vámi domluvíme na osobní schůzce. Během této schůzky Vám poskytneme komplexní informace o Domově, podmínkách přijetí a života v našem zařízení, a zodpovíme všechny vaše dotazy. Každý klient pak s námi před nástupem do Domova uzavře písemnou Smlouvu o poskytování sociálních služeb, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb.


Informace k nástupu


Zdvořile Vás žádáme, abyste se při nástupu do Domova řídili tímto doporučením

  • Vezměte s sebou občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči (v případě podání žádosti, kopii této žádosti).
  • Léky s rozpisem užívání.
  • Před nástupem požádejte svého lékaře, aby na adresu Domova odeslal Vaši zdravotní dokumentaci.
  • Vezměte s sebou Vaše kompenzační pomůcky (jako např. brýle, naslouchátko, hůlka, francouzské hole, chodítko, vozík, ....)
  • Vezměte s sebou osobní věci dle přiloženého seznamu.
  • Oblečení je potřeba mít v dostatečném množství. Bude Vám pracovnicí domova přiděleno číslo a tímto číslem bude potřeba označit Vaše prádlo.
  • Je možné přinést budík, tranzistorové rádio, mobilní telefon, drobné osobní předměty, obrazy, květiny, hudební nástroj, křeslo, dále nádobí pro vlastní potřebu (např. hrnek, sklenička, talířek, tácek, příbor), termosku atd.
  • Lůžkoviny (peřina, polštář, povlečení) jsou součástí vybavení pokoje. Je možné přinést polštářek i osobní povlečení.
  • Není dovoleno přinášet elektrické spotřebiče (výjimka - holicí strojek, fén na vlasy, TV, rádio, malá lednička) a věci nepotřebné, nebezpečné, neskladovatelné.


Domácí řád zaručuje bezpečnost, svobodu, soukromí uživatelů a klidný pobyt v Domově.

Věříme, že svým chováním a smyslem pro kolektiv přispějete ke klidnému a spokojenému soužití v novém domově.

Dokumenty ke stažení

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY.docx (172kb)

DOMOV PRO SENIORY - POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE.docx (172kb)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - POSUDEK LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELE.docx (172kb)

CO POTŘEBUJETE PŘI ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY.docx (202kb)

DOMOV PRO SENIORY - PŘEHLED ÚHRAD.docx (187kb)

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA - PŘEHLED ÚHRAD.docx (180kb)

Veřejný závazek_Meziboří 13_06_2022.odt (7kb)