JAK SE STÁT NAŠÍM KLIENTEM?


Máte-li zájem o poskytování sociální služby domov pro seniory kontaktujte sociální pracovnici na tel. +420 775 182 385, která Vám poskytne potřebné informace.

Pro zařazení do evidence žadatelů je potřeba, abyste vyplnili Žádost o poskytování sociální služby a Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele podle požadovaného typu sociální služby a dokumenty doručili:

  • emailem na adresu sociální pracovnice simona.nohacova@ahc.cz,
  • poštou na adresu: Domov pro seniory Senmed, Dělnická 109, 435 13 Meziboří,
  • osobně sociální pracovnici v přijímací kanceláři na výše uvedené adrese.

Sociální pracovnice dokumenty zaeviduje a do 1 měsíce od zaevidování žádosti svolá multidisciplinární tým, který žádost posoudí.

O zařazení žádosti do evidence žadatelů budete písemně informováni.

V případě volné kapacity Vás navštíví sociální pracovnice za účelem sociálního šetření, vysvětlí Vám podmínky poskytování služby a v případě vzájemné dohody s Vámi zajistí nejpozději v den zahájení poskytování služby uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby.


Dokumenty ke stažení

Veřejný závazek.odt (7kb)

Žádost o poskytování soc. služby.docx (172kb)

DS - Posudek lékaře.docx (172kb)

OS – Posudek lékaře.docx (172kb)

Co potřebujete při zahájení poskytování služby.docx (202kb)

DS – Smlouva o poskytování sociální služby.pdf (367kb)

OS - Smlouva o poskytování sociální služby.docx (124kb)

DS – Přehled úhrad.pdf (224kb)

OS – Přehled úhrad.pdf (222kb)

Domácí řád.pdf (209kb)

Stížnosti.pdf (183kb)

Ochrana osobních údajů.pdf (332kb)