O nás

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně novém moderním zařízení. Domov pro seniory SENMED v Meziboří, ul. Dělnická č.p. 109  je soukromým pobytovým sociálním zařízením, jehož provozovatelem je společnost AHC a.s.

 

PODPORUJÍ NÁS

ÚSTECKÝ KRAJ
Image

 


JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Moderní objekt s celkovou kapacitou 49 lůžek jsme otevřeli 1. října 2015. Bezbariérové zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Díky geriatrické erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jsme připraveni postarat se o klienty a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. Snažíme se o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti. Rozvíjíme komunikaci s klienty, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.​

Čím se lišíme od podobných zařízení?

Náš domov byl projektován tak, abychom mohli co nejvíce zpříjemnit pobyt našich klientů a nabídnout jim maximální šíři poskytovaných služeb. Domov splňuje nejmodernější kritéria kladená na obdobná zařízení v Evropské unii od nadstandardního vybavení pokojů až po kvalitní zdravotní a rehabilitační služby. Důraz klademe především na pohodlí a spokojenost klientů.

Jaké je naše poslání?

Posláním domova pro seniory „SENMED“ je poskytovat pobytové sociální, zdravotní i rehabilitační služby seniorům, kteří si vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním domácím prostředí. Nabízené služby umožní těmto lidem zůstat součástí společnosti, využívat místní instituce a přirozenou vztahovou síť, prožít spokojené a důstojné stáří.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?